2018-08-11 16.12.07.jpg
  • Certifierad hälsocoach och kostrådgivare

  • Magister i ekonomi från Lunds universitet

  • Arbetat som chef & specialist i högpresterande organisationer

  • Fd landslagslöpare på 800 och 1500 meter

  • Nära anhörig svårt sjuk i cancer

  • Gift och mamma till tre pojkar

  • Bor i Sollentuna norr om Stockholm

  • LinkedIn profil